Common use

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.degrootmarine.com) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

De Groot Diesel Marine Services B.V. streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat De Groot Diesel Marine Services B.V. niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Groot Diesel Marine Services B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen De Groot Diesel Marine Services B.V. en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

De Groot Diesel Marine Services B.V. garandeert niet dat e-mails die aan De Groot Diesel Marine Services B.V. verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met De Groot Diesel Marine Services B.V.  te corresponderen, accepteert u de risico‚Äôs die hiermee voortvloeien.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden, De Groot Diesel Marine Services B.V. heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. De Groot Diesel Marine Services B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van De Groot Diesel Marine Services B.V. zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat De Groot Diesel Marine Services B.V. daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.